Gry edukacyjne i zręcznościowe dla uczniów z 1% podatku Stowarzyszenia „Łatwiej”

Stowarzyszenie „Łatwiej” działające przy Szkole Podstawowej w Ruszowie zakupiło
dla uczniów tejże Szkoły 56 gier edukacyjnych i zręcznościowych, które zostały przekazane
do świetlicy szkolnej. Koszt zakupu to kwota 1211,93 zł, która została uzyskana od Państwa
z 1% podatku przeznaczonego dla Stowarzyszenia „Łatwiej”
.

Bardzo dziękujemy Darczyńcom i prosimy, by Państwo wzięli pod uwagę przeznaczenie 1% podatku dla naszego Stowarzyszenia przy bieżącym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Gwarantujemy,
iż wszystkie uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone dla Szkoły Podstawowej
w Ruszowie na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych. Serdecznie dziękujemyJ

Irena Droś

Autor: Irena Droś

503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx