Kadra nauczycielska

Rok szkolny 2018/2019


Irena Droś - dyrektor szkoły


Anetta Kowalska - zastępca dyrektora, nauczycielka fizyki w klasach: 7a,7b,8,3(G); matematyki w klasie 3(G); zajęć technicznych w klasie 3(G)


Małgorzata Pitura - pedago szkolny; nauczycielka wspomagająca


Małgorzata Chroma - nauczycielka wspomagająca


Krystyna Jurkowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy 3


Beata Kowalska - nauczycielka wspomagająca


Katarzyna Nakonieczna - edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni klasy 2


Grażyna Pitura - nauczycielka języka polskiego w klasach: 5a,7a,7b,8


Sylwia Papież - nauczycielka: historii w klasach:4a,4b,5a,5b,6; plastyki w klasach:4a,4b,5a,5b,7a,7b,3(G); świetlicy; wychowawczyni klasy 8


Małgorzata Zioła - nauczycielka matematyki w klasach:4a,4b,6,7a,7b,8; wychowawczyni klasy 7b


Zdzisław Matuszewski - nauczyciel: wychowania fizycznego w klasach:4a,5b,6,7ab(chł.); świetlicy


Małgorzata Zięba- nauczycielka biblioteki szkolnej


Grzegorz Tyrakowski - nauczyciel: religii w klasach:0,1,2,3,4a,4b,5a,5b,6,7a,7b;techniki w klasach:4a,4b,5a,5b,6; wychowawca klasy 7a


Anna Tomaszewska - edukacja wczesnoszkolna; wychowawczyni klasy 1


Magdalena Pichórz - nauczycielka: informatyki w klasach:4a,4b,5a,5b,7a,7b,8,3(G); języka niemieckiego w klasach:4a,4b,5a,5b,6,7a,7b,8,3(G); zajęć komputerowych w klasie 6


Wioleta Sahajdak - oddział przedszkolny; wychowawczyni klasy 0


Paulina Bocheńska - logopeda szkolny


Krzysztof Zieliński- nauczyciel muzyki w klasach:4a,4b,5a,5b,6,7a,7b,3(G)


Joanna Zioła - nauczycielka wspomagająca


Ewelina Grzelakowska - nauczycielka języka polskiego w klasach:4a,4b,5b,6,3(G); wychowawczyni klasy 5b


Marek Cichocki - nauczyciel języka angieslkiego w klasach:4a,7a,7b,8,3(G); świetlicy; wychowawca klasy 4a


Urszula Zel - nauczycielka: historii w klasach:7a,7b,8,3(G); wiedzy o społeczeństwie w klasach:8,3(G);geografii w klasach:5a,5b,7a,7b,8,3(G);wychowania do życia w rodzinie w klasach:4a,4b,5a,5b,6,7a,7b,8,3(G); wychowawczyni klasy 3 gimnazjalnej


Małgorzata Jurczak - nauczycielka:chemii w klasach:7a,7b,8,3(G);wychowania fizycznego w klasach:5a,7ab(dz.),8(dz.),3(G-dz.);edukacji dla bezpieczeństwa w klasach:8,3(G);doradztwa zawodowego w klasie 8; wychowawczyni klasy 5a


Robert Grzelakowski - nauczyciel:biologii w klasach:5a,5b,7a,7b,8,3(G); przyrody w klasach:4b,6;wychowania fizycznego w klasach:4b,8(chł.),3(G-chł.);doradztwa zawodowego w klasach:7a,7b; wychowawca klasy 4b


Małgorzata Sobolewska - nauczycielka świetlicy; nauczycielka wspomagająca


Wielisława Wasyłew- Zwierz- psycholog szkolny; nauczycielka plastyki w klasie 6; wychowawczyni klasy 6


Jacek Sochacki- nauczyciel religii w klasach:8,3(G)


Joanna Sadek- nauczycielka wspomagająca


Marzena Lehman- nauczycielka matematyki w klasach:5a,5b; przyrody w klasie 4a

503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx