Zajęcia pozalekcyjne dla klas 4-6 szkoły podstawowej

 

DZIEŃ TYGODNIA

 

LEK-CJA

 

RODZAJ ZAJĘĆ

 

KLASY

 

PROWADZĄCY

 

PONIE-

DZIAŁEK

3.

ZR   Koło rowerowe

4 I gr.

Grzegorz Tyrakowski

4.

ZR    Zajęcia wyrównawcze z  matematyki

6 II gr.

Małgorzata Zioła

7.

Koło rowerowe

5

Grzegorz Tyrakowski

 

WTOREK

5.

ZR   Koło ekologiczne

4

Beata Mazur

7.

Zajęcia wyrównawcze / koło matematyczne

6 I gr.

Małgorzata Zioła

7.

ZR    Koło czytelnicze

4-6

Małgorzata Zięba

 

ŚRODA

4.

ZR  Koło języka angielskiego

5b I gr.

Marek Cichocki

6.

ZR  Koło języka niemieckiego

5b

Waldemar Pełka

6.

Zajęcia wyrównawcze / koło matematyczne

5b

Małgorzata Zioła

7.

Zajęcia wyrównawcze / koło matematyczne

4

Małgorzata Zioła

7.

ZR  Koło teatralne 

3-5

Paulina Bocheńska

7.

ZR  Koło polonistyczne

4-6

Grażyna Pitura

7.

ZR  Koło informatyczne

4-6

Magdalena Pichórz

 

 

CZWARTEK

0

ZR    Koło czytelnicze

4-6

Grażyna Pitura

7.

ZR   Koło plastyczne

4-6

Sylwia Papież

1

Zdzisław Matuszewski

7.

Zajęcia wyrównawcze / koło matematyczne

5a

Małgorzata Zioła

7.

ZR  Terapia pedagogiczna

4-6

Paulina Bocheńska

7.

ZR   Zajęcia sportowe

4-6

Jacek Sochacki

 

PIĄTEK

0

ZR    Koło czytelnicze

4-6

Grażyna Pitura

7.

ZR   Koło miłośników przyrody

4

Beata Mazur

8.

Koło informatyczne - nauka kodowania

5

Magdalena Pichórz

503 Service Temporarily Unavailable

503 Service Temporarily Unavailable


nginx